Fındık Değil, Oyun Bahçesine

Kurumlar; bulundukları bölgelere hizmet veren, burada var olan ve burada faaliyetlerini sürdürerek bulundukları yerlerden beslenen kuruluşlardır. Varoluş nedenleri çeşitli olsa da en önemli sorumlulukları bulundukları, var oldukları bölgeye, insanlarına ve ülkemize olan görevleridir.

Bu anlamda Durak Fındık A.Ş, Ünye Ticaret Borsasını da projeye dahil ederek, üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmek ve Avrupa Çikolata Sanayii’nin etik ticaret ve sosyal sorumluluk gereksinimlerine de karşılık vermek amacıyla bu sosyal projenin, 2013 yılındaki 1. aşama olan çuval dağıtma projesinden sonra, bu yıl 2. aşamasını hayata geçirmişlerdir.


Projenin 2. aşaması ilimiz ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir resim yarışması olarak belirlenmiştir. “ÇOCUKLAR FINDIK DEĞİL OYUN BAHÇESİNE” sloganı ile yola çıkılan bu projede temel amaç; öğrencilerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yarının büyükleri çocuklarımızda, projenin ana hedeflerinden biri olan “ Çocuk İşçiliği” konusunda bir bilinç oluşturmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Nisan ayı boyunca öğrencilerimizin ortaya koydukları eserler değerlendirilmiş ve tüm ilçelerde ilk üç dereceye giren ayrıca İl derecesi yapan öğrencilerimiz ödüllendirilmişlerdir.


Proje ile ortaya konulan ana tema; Çocuk İşçiliğinin önlenmesidir. Ülkemizin itibarını dış ülkelerde zedelemeye başlayan ve kanunlarımızda, imzalanan uluslar arası sözleşmelerde yasak olmasına rağmen tamamen ortadan kaldıramadığımız Çocuk İşçiliği konusu az da olsa ülkemizin hala gündemini işgal etmektedir. Dolayısı ile önemine binaen gündemimize aldığımız bu konu projede, yapılan çalışmalarla ve sürekli gündemde tutularak afiş ve broşür dağıtımı ile desteklenmiş, kamuoyunun bu yönde dikkati çekilmiş ve basın yoluyla projenin görsel desteği sağlanarak vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde projemizin amacına ulaşıldığı alınan geri dönüşlerden büyük bir memnuniyetle anlaşılmaktadır. Her iki kurumun “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” konusunda son 3 yılda gerçekleştirdiği iki proje ile insanımıza ve ülkemize karşı olan sosyal sorumlulukların yerine getirdiklerini düşünmekteyiz.


Bu bağlamda, proje için bizden desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, okul yönetici ve öğretmenlerine ve bilhassa katılımcı öğrencilerimize, proje çalışanlarımıza ve Ünye Ticaret Borsası ile Durak Fındık A.Ş. Yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

Saygılarımızla...
Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.